Bankovní spojení  je:

HVB Czech Republic a. s.


pobočka ADRIA Palác

Jungmanova 31
110 00 Praha 1

účet :     141 120 0001              kód banky:  2700

Přispějte !

Nadační fond akceptuje  vklady  bez  horního i dolního limitu. Všechny jsou vřele vítány. Sponsorům zajistíme detailní informace o dalším  osudu jimi poskytnutých finančních prostředků.  Finanční prostředky budou  použity na získání infuzních pump, monitorů,  nových moderních ventilátorů pro umělou plicní ventilaci u dětí,  zahřívacích  a chladicích  matracích, speciálních dětských resustitačních lůžek a  inkubátorů,  umělé ledviny, prostředků  ke zlepšení   prostředí pro uzdravující se děti po těžkých stavech .

 


 

  

 Nadační fond

Dětská resuscitace Motol

sídlo:

Fakultní nemocnice v Motole

V úvalu 84, 150 06  Praha 5

IČO : 26175568

Tel.: 02-57215186, 24435456

E-mail