Nadační fond

 

DĚTSKÁ RESUSCITACE MOTOL

 

pro   zkvalitnění péče o kriticky nemocné děti


 

Charakter pracoviště

Dětské resuscitační oddělení bylo založeno v roce 1972.  Dnes je součástí Kliniky anesteziologie a resuscitace  2.LF a IPVZ.  Toto oddělení poskytuje specializovanou resuscitační péči   dětem v kritických stavech  následkem selhání základních životních funkcí při různých onemocněních  jako jsou úrazy, zánětlivá onemocnění, neurologická onemocnění, po těžkých náročných  operacích  a  také onkologicky nemocným dětem při leukémii či nádorovém onemocnění. Počet zde hospitalizovaných dětí je ročně přibližně kolem 350.

Naše pracoviště poskytuje nejvyšší specializovanou péči o kritické nemocné děti   v České republice.  Je často poslední nadějí pro mnoho dětí, které jsou na toto oddělení překládány po vyčerpání všech terapeutických možností z jiných pracovišť. Oddělení spolupracuje se specialisty z celé motolské dětské  nemocnice. Využívá jejich dlouholetých odborných zkušeností a využívá též všechny její diagnostické možnosti.

 

Současná situace

Moderní resuscitační péče o kriticky nemocné je velice finančně nákladná a zvláště pak  dětská resuscitační péče.  Kompletní vybavení jednoho  resuscitačního lůžka zdravotnickou technikou a nezbytnými přístroji stojí v současné době    nejméně 2 miliony korun. Těchto  lůžek je na oddělení 12.  Při dnešním rychlém vývoji medicíny a techniky  tyto přístroje stárnou rychleji než dříve. Finanční prostředky poskytované pojišťovnami na nákup nových přístrojů na světové úrovni nestačí.

 

Cíl nadačního fondu

Nadační fond  Dětská resuscitace Motol  byl založen s cílem získat další zdroj finančních prostředků  na doplnění a obnovu zdravotnické techniky   nutné pro zkvalitnění péče  o  kriticky nemocné děti.